Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Restore a previous version

You can restore your WordPress Design site to an earlier version, which is useful if you ever accidentally delete something. (Your site is automatically backed up every 24 hours, and those backups are kept for 30 days.

Note: If you cannot access your WordPress Design account, perhaps because of a payment issue, contact Support using the phone number at the top right of this page or click the chat button at the bottom.

  1. Log in to your GoDaddy account.

    C3 can get in to a customer's Gateway through the site's WordPress admin panel (more info).

  2. Click Settings for the WordPress Design website you want to restore.
    Click the Settings button in the website you want to restore
  3. Click the Backups tab.
    Click the Backups button
  4. Pick a date and the backup type, then click Restore.

If you have questions, you can speak with a PWS Specialist by calling (480) 463-8344.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.