Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Restore a Single Item

After you have searched for a single item in your Backup Dashboard, you can restore just that individual item.

  1. On the search results page, select the item you want to restore.
  2. Click Restore.
  3. Restore individual items from a Backup Dashboard search

Individual items will restore as duplicates, if they still exist in the user's mailbox.

Note: The overall size of the data set being restored, and general Microsoft Office 365 availability and throttling will affect the amount of time that the full restore takes.

Next step

  • You will see a progress indicator next to the user that has items restoring. You can hover over this to view the status of the restore.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.