Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Restore a website in cPanel hosting

You can restore your website from a backup if it got hacked or damaged. How you complete the restore depends on how you created the backup:

I used... To restore your website...
Site Backup See Restore your website using Site Backup
Local backup (FTP) Upload your files via FTP
cPanel's manual backups Use this article
I don't have a backup! Contact customer support

Restore from manual cPanel backup

  1. From the cPanel home page, click Backup.
  2. In the Restore a Home Directory Backup area, click Browse, and then select the backup TAR file on your local machine.
  3. Click Upload.

How long the upload takes depends on the size of the site you're restoring. Once the restore completes, a page displaying all of the files that were restored displays.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.