Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Restore databases using Site Backup in Plesk hosting

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

You can restore your databases to a previous state by restoring a Site Backups backup.

Warning: Restoring a Site Backups backup will overwrite your database. As a result, any new data since the backup was created will be lost.
  1. Log into Plesk.
  2. On the far right, click Site Backups.
  3. Click Restore files (Restore files).
  4. From the Date menu, select the backup you want to use.
  5. Click Restore files (Restore files) again.
  6. Click Restore.

Note: The database restore will fail if the database backup is larger than the maximum size of your database.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.