Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Restore databases using Site Backup (Web & Classic Hosting)

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

You can restore your databases to a previous state using a Site Backup backup.

Warning: Using these backups overwrites the entire database, meaning any new data entered since the backup was created will be lost.
  1. Log in to Site Backup.
  2. Click Restore files (Restore files).
  3. From the Date menu, select the backup you want to use.
  4. Click Restore files (Restore files) again.
  5. Click Restore.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.