Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Restore from a backup

After you've backed up your shared hosting account (more info), you can use those backups to restore your account.

Warning: This article assumes you are using a backup you created using Back up your website. You cannot necessarily use these instructions to migrate your website between hosting accounts.

Hosting Control Panel accounts have different features for backing up your website or your databases.

Websites

How you can use backups depends on your hosting account's platform (more info).

Linux

Linux accounts have a built-in restoration feature that gives you access to your files as they were stored over the last 30 days. For more information, see Restoring a Linux Hosting Account.

If you have backups you've manually created, you can upload it using your file manager (more info).

Windows

If you have a backup of your website's files, you can upload it using your file manager (more info).

Databases

Hosting Control Panel accounts have a set of tools to backup and restore MySQL and MS SQL databases. For more information, see Backing up and Restoring MySQL or MSSQL Databases.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.