Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Restore my Beaver Builder in WordPress

You may be used to using the Page Builder editor (also called Beaver Builder) instead of the default WordPress editor. This can be restored by installing the Beaver Builder plugin.

  1. Log in to WordPress
  2. Click Plugins.
  3. Click Add New.
  4. Using the search bar, search for the plugin "Beaver Builder".
  5. Click Install Now next to the plugin.
  6. Click Activate.

When you go to create a new page, you will be prompted if you wish to Launch Beaver Builder or Use Standard Editor. Click the Launch Beaver Builder button to use it on this page.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.