Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Restore my classic editor in WordPress

With the release of WordPress version 5.0 a new way to build and design pages was introduced. If you prefer the original method for building your WordPress site, however, then you can install a plugin to give you access to the Classic editor.

  1. Log in to WordPress
  2. Click Plugins.
  3. Click Add New.
  4. Using the search bar, search for the plugin "Classic Editor".
  5. Click Install Now next to the plugin.
  6. Click Activate.

You can now edit and create new pages with the Classic Editor.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.