Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Restore my database in cPanel hosting

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

If your database got hacked or damaged, here's how to restore your database from a cPanel manual backup.

Note: If you have Site Backup, see Restore your website using Site Backup to restore your database.

  1. From the cPanel home page, click Backup.
  2. In the Restore a MySQL Database Backup area, click Choose File, and then select the backup SQL file on your local machine.
  3. Click Upload.

More info

If you don't have a backup file, contact customer support.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.