Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Restore my database in Plesk hosting

You can restore your Plesk MySQL database from a backup if the original got hacked or damaged. Follow these steps to restore a MySQL database from the manual backup you create in Plesk.

Required: There must be at least one user assigned to the MySQL database before it can be restored using these steps.

Note: Restoring MS-SQL databases is not supported.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Click Plesk Admin.
  3. In the left-hand menu click Databases.
  4. Click Import Dump.
  5. The Import Database Dump window will open.
  6. Select Upload and click Browse to choose a ZIP archive on your computer. Or, select Import to choose a file from the directory.
  7. Check Recreate the database, and then click OK.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.