Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Restore my website from a Zip file

You can use a direct download link to the Zip file that contains a backup of your website to restore the website from Pro Sites.

Note: Only backups created in Pro Sites can be used for the restore process.

 1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
 3. Click Websites in the left sidebar.
 4. Hover over the website and click Backups.
  Open Backups
 5. Click Backups Options in the upper-right corner.
 6. Enter the URL that leads to a ZIP archive in Restore from ZIP section on the right-hand side.

  Note: When using a Dropbox download link, change dl=0 to dl=1 at the end of the URL to create a direct download link.

 7. Optional: In Create new admin, enter the new WordPress admin credentials. If this form is left blank, WordPress admin from the backup will be restored.
 8. Click Restore.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.