Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Pro Trợ giúp

Restore my website from a Zip file in GoDaddy Pro

You can use a direct download link to the Zip file that contains a backup of your website to restore the website from GoDaddy Pro.

Note: Only backups created in GoDaddy Pro can be used for the restore process.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Select Sites in the left sidebar.
 3. Hover over the website and select Backups.
  Open Backups
 4. Select Restore from ZIP.
 5. Enter the URL that leads to a ZIP archive in Enter URL to zip archive.

  Note: When using a Dropbox download link, change dl=0 to dl=1 at the end of the URL to create a direct download link.

 6. Optional: In Create new admin, enter the new WordPress admin credentials. If this form is left blank, WordPress admin from the backup will be restored.
 7. Select Restore.

More info

Liên quan đến cộng đồng

nitingautam's Avatar
Classic Web Hosting to Cpanel Hosting

2 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

Guil's Avatar
Export XML backup file from WP dashboard

1 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

Paneton's Avatar
Helped GoDaddy backups do not work for me

1 Câu trả lời

Last posted about 1 month ago.

larryking's Avatar
Wordpress Managed Hosting - Upload zip file wordpress site

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

lslarry86's Avatar
ZIP file corrupted by GoDaddy on FTP upload

3 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng