Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Restore my website in Plesk hosting

You can restore your website from a backup if it got hacked or damaged. How you complete the restore depends on how you created the backup:

I used... To restore your website...
Website Backup See Restoring files after backup
Local backup (FTP) Upload your files via FTP
Plesk's manual backups Use this article
I don't have a backup! Contact customer support

Restore from manual Plesk backup

Warning:

Restoring your website through Plesk temporarily brings it down. Visitors to your site will see a 503 Service Temporarily Unavailable page.

  1. From the Plesk home page, click Backup Manager.
  2. Click the Name of the backup you want to use.
  3. Complete the on-screen fields, and then click Restore.

    Note: Selecting Databases does not restore any databases.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.