Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Restore my website or database (Web & Classic Hosting)

Our content recovery specialists can help you recover lost or corrupt files or a database. We can restore either a hosting account's files or one database from either your backup or ours. Our specialists are here to help.

Note: To learn more about this service call (480) 463-8824.

You can manually restore your website via FTP, Hosting History or Site Backups.

GoDaddy Expert Services

To learn more about the services GoDaddy offers, see Expert Services Menu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.