Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Restore Site from Backup Files

This video and the instructions below it explain how to restore your website in Website Builder 7.

If you ever lose website files, you can restore the entire site using your backup files, which are created automatically.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Edit Site, then click the three-bar icon in the top right corner of your screen and select Site Settings.
  4. Select Backup/Restore, find the row listing the backup version you want to use and click that version's counter-clockwise arrow.
  5. Click Yes, Restore.
  6. Click Publish to update your site online.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.