Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Restore your website using Site Backup in Plesk hosting

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

You can restore your entire site or individual files and folders from a Site Backups backup.

Using these backups:

  • Overwrites existing files with the copy of the file from the backup
  • Does not affect files that do not have versions in the backup. For example, files created after the backup was taken are neither deleted nor changed.
  1. In Plesk, on the far right, click Site Backups.
  2. Click Restore files (Restore files).
  3. Select the folders and files you want to restore.
  4. Click Restore files (Restore files) again.
  5. Click Restore.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.