Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Restoring Edited Photos

Website Builder keeps an original version of all your edited photos. You can restore the original photo at any time. For more information about editing photos, see Cropping Photos or Rotating and Flipping Photos.

To Restore Edited Photos in Website Builder

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. From Gallery, click Photos and Videos, and then click the name of the gallery you want to view.
  5. Click Edit above the photo you want to modify.
  6. Click Restore Original.

    Restore Original only displays for photos you edited.

  7. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.