Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Restoring Installatron Websites from Backups

If you installed an application on your cPanel shared hosting account through Installatron, it can keep backups for you. You can then use those backups to restore your application to a previous state.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. Click Applications.
  6. In the upper-right corner, click My Backups.
  7. Next to the backup you want to use, click restore this backup (restore this backup).
  8. In the Restore To Original Location section, click Continue.
  9. Click Restore.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.