Retired products

The following GoDaddy products have been retired.

Product Date retired
Ad Manager 2011
c-Site® 2011
Contact Manager (CRM) 2012
Easy Database for Websites 2012
GoDaddy Savings Network 2014
Incorporation Services 2011
Elastic Data Center 2013
GoDaddy Marketplace 2012
News-Blazer 2009
Quick Blogcast 2014
Site Analytics 2013
Site Survey 2013
SmartSpace 2014
Social Visibility 2012
Video.ME 2014
Website Complete 2010
Website Protection Site Scanner 2014

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.