Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Retrieving Your MS SQL Database Admin Password

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

Note: This password was randomly created by Parallels Plesk Panel during configuration.

To retrieve your MSSQL database administrator password

 1. Log in to your Windows server using Remote Desktop Connection. See Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
 2. From the Start menu, click Run....
 3. Type cmd and press Enter.
 4. Type the following, where "p" is your Parallels Plesk Panel password, and then press Enter:
  mssql -u admin -p
 5. Type your Parallels Plesk Panel password and press Enter.
 6. Type the following, and then press Enter:
  use psa;
 7. Type the following, and then press Enter:
  Select * from misc where param = 'mssql_admin_login' OR param ='mssql_admin_passwd';

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.