Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Retrieving Your WHMCS License Key for Updates

Your Reseller VPS account is provisioned with the latest version of WHMCS® installed. However, if an update is released and you want to upgrade, you will need your WHMCS License Key.

Before you update WHMCS, you need to retrieve the WHMCS License Key from your Virtual Private Server (VPS).

To Retrieve Your WHMCS License Key

  1. Log in to your server using SSH. For more information, see Log in to my server.
  2. Type the following command:
    cat /etc/whmcs.key
  3. Save the WHMCS License Key that displays.

Use your License Key to update WHMCS.

To Update WHMCS

  1. Go to whmcs.com/godaddy, and then enter your WHMCS License Key.
  2. Download WHMCS onto your local machine.
  3. After downloading the latest version of WHMCS, follow the instructions at docs.whmcs.com/Upgrading.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.