Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Reverse DNS là gì?

Reverse DNS (rDNS) là chức năng phân giải tên tìm kiếm địa chỉ IP để có được tên miền, thực hiện chức năng ngược lại với máy chủ DNS, biến tên miền thành địa chỉ IP.

DNS ngược có thể được sử dụng như một bộ lọc thư rác. Thông thường, những kẻ gửi thư rác sử dụng các địa chỉ IP không hợp lệ, tức là các địa chỉ không khớp với tên miền. Một chương trình DNS đảo ngược sẽ tra cứu địa chỉ IP của một thư đến và nếu không tìm thấy tên miền hợp lệ nào, máy chủ sẽ chặn thư. Mặc dù DNS đảo ngược khá hiệu quả để lọc thư rác nhưng nó cũng thường chặn các email hợp lệ.

Chúng tôi tự động cấu hình DNS đảo ngược cho tất cả các dịch vụ email của chúng tôi. Do các giới hạn về quyền sở hữu IP, chúng tôi không cho phép cài đặt DNS đảo ngược tùy chỉnh cho các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi tại thời điểm này. Tuy nhiên, có các tùy chọn để quản lý DNS đảo ngược trong dịch vụ máy chủ chuyên dụng.

Lưu ý: Không sử dụng hồ sơ PTR để cấu hình DNS đảo ngược trong hệ thống của chúng tôi.

Xem thêm thông tin