VPS & Máy chủ chuyên dụng (Trung tâm kiểm soát dịch vụ lưu trữ) Trợ giúp

Reverting to the Default Color Scheme in Simple Control Panel

To Reset the Default Color Scheme

  1. Log in to Simple Control Panel. For more information as to how to do this, see How do I access my Dedicated Server using Simple Control Panel?
  2. Click the Customization icon.
  3. Click the Reset button.
  4. Click OK to confirm you want to reset the color scheme.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.