Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Review your bandwidth usage

Bandwidth is a measurement of the amount of data allowed to pass between a user's website and the rest of the Internet.

Review Your Server's Bandwidth Usage

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. Under Statistics, select Bandwidth Usage.

If you require additional bandwidth, you can add bandwidth to your server plan as a recurring billing service. For more information, see Add bandwidth.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.