Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Revoke a certificate

Revoking your SSL certificate cancels it and immediately removes HTTPS from the website. Depending on your Web host, your website might display errors or become temporarily inaccessible. The process cannot be reversed.

Do you actually want to revoke your certificate?

We recommend considering revocation only if the secured site is no longer operational or you requested the certificate for the wrong organization.

For example, do not revoke

In the following circumstances, you can also re-key your certificate instead of revoking it:

  • Changing the certificate's common name
  • Lost your private key
  • Moving your website to a new server

For information about re-keying your certificate instead of revoking it, see Rekey my certificate.

To Revoke an SSL Certificate

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Next to the certificate you want to use, in the Actions column, click View Status.
  3. Click Revoke.
  4. Select the reason why you're revoking the certificate, and then click Revoke Certificate.

If you revoke your certificate within the first 30 days, please contact Customer Service. You might be eligible for in-store credit.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.