Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Revoke SSL Certificate

Top results for "Revoke Certificate"

Rekey My Certificate If you want to change the certificate's common name, you lost your private key, or you're moving your website to a new server, you need to rekey your certificate.

Revoke My Certificate If your secured site is no longer operational, you requested the certificate for the wrong organization, or you no longer want to protect your website with a SSL certificate, you will need to revoke the certificate.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.