Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Rewriting .htaccess Files for SEF URLs in Joomla!

To enable Search Engine Friendly (SEF) URLs in Joomla!®, you must first enable RewriteBase in your .htaccess file.

To Rewrite .htaccess Files for SEF URLs in Joomla!

  1. Create a copy of your Joomla! installation's .htaccess file. For more information, see Duplicate files or folders.
  2. Rename .htaccess_copy to .htaccess.bak. For more information, see Managing Your Hosting Account's Files.
  3. Using your hosting account's editor, open your .htaccess file.
  4. Locate the following line of text, and then delete the #:
    # RewriteBase /
  5. Save your changes.

You can now enable SEF URLs. If you need more help, see Enabling Joomla! Search Engine Friendly URLs.

If you encounter any issues, you can use .htaccess.bak as a backup of your .htaccess file.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.