Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Sử dụng cài đặt IMAP để thêm địa chỉ email của tôi vào chương trình email

Giao thức truy cập thư trên Internet (IMAP) cho phép bạn truy cập email được lưu trên máy chủ từ nhiều thiết bị. Nếu có email được kích hoạt IMAP, bạn có thể thiết lập email này trong hầu hết các chương trình email, hoặc trên máy tính hay thiết bị bất kỳ mà bạn muốn.

Đây là những hướng dẫn chung để bạn thêm địa chỉ email vào chương trình email trên máy để bàn. Để xem các bài viết cụ thể về cách thêm địa chỉ email vào thiết bị di động hoặc máy tính để bàn, bạn hãy cuộn xuống phần Các bước liên quan trong bài viết này.

 1. Mở chương trình email bạn chọn và truy cập mẫu tạo một tài khoản email mới.
 2. Xác định khu vực cài đặt IMAP (còn được gọi là cấu hình thủ công).
 3. Nhập các thông tin sau (bạn cần nhập một cổng đến và một cổng đi):
  Tên Máy chủ Cổng
  Đến (IMAP) imap.secureserver.net 993 (SSL)
  143
  Đi (SMTP) smtpout.secureserver.net 465 (SSL)
  587 (TSL/SSL - Mac)
  80, 3535 hoặc 25
  Tên người dùng Địa chỉ email
  Mật khẩu Mật khẩu email
 4. Tùy thuộc vào chương trình email, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc tùy chọn chương trình email. Bạn sẽ được yêu cầu lưu cài đặt.

Lưu ý: Máy chủ của chúng tôi có thể sử dụng tên cho các thư mục khác với chương trình mà bạn đang thiết lập. Bạn có thể cần phải ánh xạ các thư mục để đồng bộ cho đúng. Bạn nên tìm trên internet phần hướng dẫn cách ánh xạ thư mục đúng cách cho chương trình cụ thể của mình.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.