Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sử dụng cài đặt POP để thêm Workspace Email của tôi vào chương trình email

Bạn có thể sử dụng POP (Giao thức bưu điện) để thêm địa chỉ email của bạn vào hầu hết các chương trình email. Cài đặt POP có giới hạn và có thể gặp sự cố khi truy cập vào email của bạn từ nhiều thiết bị. Bạn có thể tìm hiểu về sự khác nhau giữa IMAP và POP, đồng thời xem bạn đang dùng loại cài đặt tài khoản nào.

 1. Bạn vui lòng đăng nhập vào Trung tâm cài đặt Email với địa chỉ và mật khẩu của Workspace Email. (Tìm hiểu thêm về Trung tâm thiết lập email.)
 2. Bên dưới Cài đặt Máy chủ Email, bạn sẽ thấy các cài đặt Máy chủ thư đến (POP3)Máy chủ Thư đi (SMTP).
  Phần cài đặt POP và SMTP trong Cài đặt máy chủ email
 3. Mở chương trình email mà bạn đã chọn, và tạo một tài khoản mới.
 4. Khi bạn vào đến trang cài đặt IMAP/POP, vui lòng nhập Máy chủ thư đến (POP)Máy chủ thư đi (SMTP).

  Máy chủ Cổng SSL (bảo mật) Cổng kết nối thông thường
  pop.secureserver.net 995 110
  smtpout.secureserver.net 465 80, 3535, 25
 5. Chương trình email của bạn có thể yêu cầu xác thực mật khẩu đối với Máy chủ thư đi. Nhập địa chỉ và mật khẩu Workspace Email của bạn.
 6. Khi địa chỉ email của bạn đã có trong chương trình email, bạn hãy gửi cho chính mình một email kiểm tra Webmail và phản hồi email này.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.