Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Sử dụng Git để quản lý trang của bạn

Bạn có thể sử dụng phần mềm kiểm soát phiên bản Git với tài khoản WordPress được quản lý của mình. Không giống hầu hết cách dùng Git (kiểm soát phiên bản phụ của phần mềm), người dùng WordPress được quản lý nhận thấy Git hữu dụng nhất khi tạo bản sao lưu nội dung trang.

Cảnh báo: Git sẽ không lập phiên bản cơ sở dữ liệu WordPress được quản lý của bạn cũng như bất cứ thông tin nào trong đó, chẳng hạn như bài đăng của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng Git để phát triển cục bộ trang WordPress được quản lý nhưng đó là thao tác nâng cao hơn và yêu cầu phần mềm bổ sung như Beanstalk.

Để sử dụng Git, bạn cần một kho như GitHub hoặc Bitbucket.

Để truy cập Git trên tài khoản WordPress được quản lý của bạn

  1. Truy cập vào tài khoản WordPress được quản lý của bạn qua SSH (thông tin thêm).
  2. Chạy ứng dụng Git bằng cách sử dụng lệnh sau đây:
    git

Từ trạng thái này, bạn có thể phát hành các lệnh qua Git như được ghi trên trang tại đây.

Để trợ giúp bạn, chúng tôi còn tạo một bảng ghi nhớ Git; bạn có thể tải xuống ở đây.

Thông tin bổ sung

Để sử dụng đúng Git trên tài khoản WordPress được quản lý, bạn cần tạo tập tin .gitignore (thông tin thêm) lưu trữ trong thư mục /html. Tập tin cần chứa các dòng mã sau:

wp-admin/
wp-content/mu-plugins/gd-system-plugin.php
wp-content/mu-plugins/
wp-includes/
wp-*.php
!wp-config.php
index.php
gd-config.php

Nếu bạn không tạo tập tin này, bạn sẽ gặp sự cố lập phiên bản, phát sinh do cập nhật tập tin cơ bản WordPress.

Lựa chọn thay thế Git

Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm kiểm soát phiên bản mà không tìm hiểu về Git, bạn nên sử dụng trình cắm Revisr hoặc Gitium. Các trình cắm này cung cấp hầu hết chức năng của Git thông qua GUI nên cách sử dụng đơn giản hơn.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.