Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Sử dụng Hồ sơ TXT với Office 365 cho một Tên miền tại Công ty khác

Do bạn đang lưu trữ tên miền tại một nhà đăng ký khác hoặc trong một tài khoản khác, chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn là người sở hữu miền.

Để có thể xác minh miền của bạn, chúng tôi cần bạn cài đặt hồ sơ TXT trong DNS của miền của bạn. Để biết thêm thông tin về DNS, xem DNS Là Gì?

Đây là những gì bạn cần để tạo hồ sơ TXT:

  • Thông tin đăng nhập — Để tạo hồ sơ TXT cho miền của mình, bạn sẽ cần đăng nhập vào công ty có miền của bạn và thông tin về cách tạo hồ sơ TXT.
  • Hồ sơ TXTBạn cần hồ sơ TXT mà chúng tôi đã cung cấp trong Microsoft® Office 365 từ tài khoản GoDaddy.

Ban đầu có thể mất 24–36 giờ để cập nhật hồ sơ TXT của bạn.

Để yêu cầu GoDaddy kiểm tra hồ sơ TXT của bạn

Sau khi tạo hồ sơ TXT, bạn có thể đăng nhập tài khoản của bạn với chúng tôi để xác minh.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Email và Năng suất Office 365, và sau đó nhấp Quản lý bên cạnh chương trình mà bạn muốn sử dụng.
  3. Nếu có thể, chọn nhà cung cấp miền của bạn, rồi nhấp Tôi cài đặt hồ sơ TXT của tôi. Vui lòng kiểm tra!

Giờ chúng tôi đã xác minh được tên miền của bạn, bạn cần cài đặt hồ sơ MX, CNAME VÀ SRV để email của bạn được chuyển hướng đến đúng địa chỉ.

Để biết thêm thông tin về cách tạo những hồ sơ này, xem Tạo Hồ sơ DNS cho Office 365 với một Tên miền tại Một Công Ty Khác.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.