Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sử dụng Thư viện phương tiện

Thư viện phương tiện quản lý hình ảnh, tệp PDF và SWF bạn tải lên Quick Shopping Cart®. Bạn có thể truy cập thông qua menu Cửa hàng và trang Sản phẩm. Sử dụng Thư viện phương tiện, bạn có thể hiển thị một hình ảnh cho mỗi sản phẩm bằng tùy chọn Một hình ảnh hoặc hiển thị tối đa mười hình ảnh cho mỗi sản phẩm nhờ tùy chọn Nhiều hình ảnh.

Lưu ý: Tính năng Nhiều hình ảnh chỉ dành cho tài khoản Quick Shopping Cart Cao cấp và Đặc biệt. Với tính năng này, bạn có thể hiển thị tối đa năm hình ảnh cho mỗi sản phẩm trong tài khoản Cao cấp và tối đa mười hình ảnh cho mỗi sản phẩm trong tài khoản Đặc biệt.

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các tệp đã tải lên, nhận liên kết tới các tệp đã tải lên và xóa tệp.

Chúng tôi có hai video để hỗ trợ bạn sử dụng các thư viện truyền thông:

Sử dụng Thư viện phương tiện thông qua menu Cửa hàng để tải lên các tệp PDF và SWF và để nhận liên kết tới các tệp đã tải lên. Sử dụng Thư viện phương tiện thông qua trang Sản phẩm để gán hình ảnh cho sản phẩm.

Sử dụng Thư viện phương tiện trong menu Cửa hàng

Bạn có thể tải lên hình ảnh, tệp PDF và SWF bằng Thư viện phương tiện có sẵn thông qua menu Cửa hàng. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các tệp đã tải lên và nhận liên kết để nhúng hoặc liên kết tới các tệp đã tải lên trong các trường chấp nhận HTML trong Quick Shopping Cart.

Lưu ý: Nếu bạn cần gán hình ảnh cho sản phẩm, hãy sử dụng Thư viện phương tiện có sẵn thông qua trang Sản phẩm.

Tải hình ảnh lên Thư viện phương tiện của bạn

Bạn có thể tải lên đồng thời tối đa 100 hình ảnh trực tiếp vào Thư viện phương tiện của mình. Bạn cũng có thể thêm tiêu đề và các thẻ từ khóa có thể tìm kiếm vào mỗi hình ảnh.

Lưu ý: Để tải lên nhiều hình ảnh cùng lúc, bạn cần sử dụng phiên bản Adobe Flash® Player mới nhất. Nếu bạn không sử dụng phiên bản Flash mới nhất, sẽ có cảnh báo hiển thị khi bạn nhấp vào Tải lên hình ảnh. Hãy nhấp vào liên kết trên cảnh báo để tải về phiên bản mới nhất.

Để tải hình ảnh lên Thư viện phương tiện

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp vào Quick Shopping Cart.
 3. Trong danh sách Tài khoản Quick Shopping Cart, nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản Giỏ mua hàng nhanh mà bạn muốn sử dụng.
 4. Từ menu Thiết lập, trong phần Thiết kế, chọn Thư viện phương tiện.
 5. Nhấp vào Tải lên hình ảnh.
 6. Trên ổ cứng riêng của bạn, tìm và chọn hình ảnh bạn muốn tải lên, sau đó nhấp vào Mở.

  Lưu ý: Chọn nhiều hình ảnh bằng cách giữ phím Command (Mac) hoặc phím CTRL (PC).

 7. (Không bắt buộc) Cập nhật Tiêu đề cho mỗi hình ảnh và thêm Thẻ từ khóa. Bước này sẽ hiệu quả nếu bạn chọn sử dụng bảng tính Excel để cập nhật việc gán hình ảnh.
 8. Nhấp OK.

Lưu ý: Hình ảnh được tải lên trang Tên, logo, thông tin liên hệ hoặc trang Hình ảnh sản phẩm mặc định sẽ được thêm vào Thư viện phương tiện.

Xác định vị trí hình ảnh trong Thư viện phương tiện của bạn

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin cho một hình ảnh cụ thể, hãy tìm hình ảnh đó bằng cách cuộn qua tất cả hình ảnh đã tải lên hoặc tìm kiếm hình ảnh theo tiêu đề hoặc từ khóa.

Để tìm hình ảnh trong Thư viện phương tiện

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp vào Quick Shopping Cart.
 3. Trong danh sách Tài khoản Quick Shopping Cart, nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản Giỏ mua hàng nhanh mà bạn muốn sử dụng.
 4. Từ menu Thiết lập, trong phần Thiết kế, chọn Thư viện phương tiện.
 5. Trong trường Tìm kiếm, nhập cụm từ xác định nội dung tìm kiếm rồi nhấp vào Tìm kiếm.

  Lưu ý: Để hủy tìm kiếm và xem tất cả hình ảnh trong Thư viện phương tiện, nhấp vào Xem tất cả.

Mặc định mỗi trang hiển thị 10 hình ảnh. Nếu bạn có hơn 10 hình ảnh đã tải lên, bạn có thể tăng Số kết quả mỗi trang hoặc sử dụng các nút TrướcTiếp theo.

Liên kết và nhúng tệp PDF, tệp Flash và/hoặc hình ảnh

Bạn có thể liên kết hoặc nhúng các tệp PDF và SWF từ Thư viện phương tiện của mình vào các trường chấp nhận HTML. Ngoài ra, bạn có thể hiển thị hình ảnh thuộc Thư viện phương tiện trong các trường chấp nhận HTML bằng cách sử dụng thẻ img src.

Để biết thêm thông tin, xem Liên kết đến hình ảnh trong Giỏ mua hàng nhanh.

 

Sử dụng Thư viện phương tiện trong Trang sản phẩm

Sử dụng Thư viện phương tiện có sẵn thông qua Trang sản phẩm để gán hình ảnh cho sản phẩm, chỉ định số lượng hình ảnh bạn muốn hiển thị cho mỗi sản phẩm và tải lên hình ảnh sản phẩm.

Lưu ý: Nếu bạn cần tải lên tệp PDF hoặc SWF hay liên kết và/hoặc nhúng nội dung từ Thư viện phương tiện vào trường HTML, hãy sử dụng Thư viện phương tiện có sẵn thông qua menu Mặt tiền cửa hàng.

Gán hình ảnh cho một sản phẩm

Bạn có thể gán nhiều hình ảnh khác nhau hiển thị cho từng sản phẩm. Trên trang Thư viện phương tiện của sản phẩm, bạn có thể gán hình ảnh cho sản phẩm bằng cách sử dụng tùy chọn Một hình ảnh hoặc Nhiều hình ảnh. Có ba vị trí hiển thị hình ảnh sản phẩm: Hình thu nhỏ, Thông thường và Thu phóng.

Hình thu nhỏ
Hiển thị hình ảnh thu nhỏ bên cạnh sản phẩm trên trang Sản phẩm của bạn và cũng có thể khi sản phẩm được hiển thị làm Mặt hàng nổi bật. Nhấp vào mũi tên trong phần cài đặt Hình thu nhỏ để đặt Tùy chọn hiển thị hình thu nhỏ theo cách Chỉnh kích thước cho vừa hoặc Kích thước đầy đủ.
- Chỉnh kích thước cho vừa - Hiển thị phiên bản hình ảnh 60x60.
- Kích thước đầy đủ - Hiển thị phiên bản hình ảnh kích thước đầy đủ. Kích thước của hình ảnh hiển thị trên cửa hàng bị ảnh hưởng bởi phần tử chứa hình ảnh. Ví dụ: nếu phần cửa hàng hiển thị hình ảnh có kích thước tối đa là 256x256 pixel, hình ảnh gốc sẽ bị hạn chế để vừa với ô 256x256 đó.

Lưu ý: Khi bạn chọn Kiểu trang danh mục 3, Hình ảnh thông thường (175x175) sẽ được sử dụng nếu sản phẩm ở chế độ Một hình ảnh; Hình thu nhỏ 175x175 sẽ được sử dụng nếu sản phẩm ở chế độ Nhiều hình ảnh.

Thông thường
Hiển thị hình ảnh không vượt quá 175x175 pixel trên trang chi tiết sản phẩm.
Thu phóng
Hiển thị hình ảnh có kích thước đầy đủ trong cửa sổ mới khi nhấp vào hình ảnh Thông thường.

Lưu ý: Hệ thống không tự động tăng kích thước hiển thị của hình ảnh. Để sử dụng hiệu quả tính năng Thu phóng, bạn phải tải lên phiên bản hình ảnh lớn hơn.

Trước đây, bạn bắt buộc phải có ít nhất một hình ảnh liên kết với mỗi sản phẩm. Bây giờ bạn có thể không gán bất kỳ hình ảnh nào cho sản phẩm.

Sử dụng tùy chọn một hình ảnh

Tùy chọn này cho phép bạn gán một hình ảnh cho mỗi vị trí hiển thị.

Để gán hình ảnh bằng cách sử dụng tùy chọn một hình ảnh

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp vào Quick Shopping Cart.
 3. Trong danh sách Tài khoản Quick Shopping Cart, nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản Giỏ mua hàng nhanh mà bạn muốn sử dụng.
 4. Từ menu Quản lý, trong phần Danh mục, chọn Sản phẩm.
 5. Nhấp vào biểu tượng Gán hình ảnh bên cạnh sản phẩm bạn muốn cập nhật.
 6. Nếu cần, nhấp vào Đóng để tiếp tục đi đến Thư viện phương tiện.
 7. Chọn tab Một hình ảnh.
 8. Đối với mỗi tùy chọn trong số ba tùy chọn hiển thị, nhấp vào một hình ảnh trong danh sách hình ảnh, sau đó kéo và thả hình ảnh vào vị trí thích hợp.
 9. Nhấp OK.

Sử dụng tùy chọn nhiều hình ảnh

Tùy chọn này cho phép bạn gán tối đa năm hình ảnh hiển thị cho một sản phẩm trong tài khoản Cao cấp và tối đa mười hình ảnh trong tài khoản Đặc biệt.

Để gán hình ảnh bằng cách sử dụng tùy chọn nhiều hình ảnh

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp vào Quick Shopping Cart.
 3. Trong danh sách Tài khoản Quick Shopping Cart, nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản Giỏ mua hàng nhanh mà bạn muốn sử dụng.
 4. Từ menu Quản lý, trong phần Danh mục, chọn Sản phẩm.
 5. Nhấp vào biểu tượng Gán hình ảnh bên cạnh sản phẩm bạn muốn cập nhật.
 6. Nếu cần, nhấp vào Đóng để tiếp tục đi đến Thư viện phương tiện.
 7. Chọn tab Nhiều hình ảnh.
 8. Đối với mỗi tùy chọn hiển thị trong các phần Hình thu nhỏHình ảnh sản phẩm, nhấp vào một hình ảnh trong danh sách hình ảnh, sau đó kéo và thả hình ảnh vào vị trí thích hợp.
 9. Nhấp OK.

Sử dụng tính năng Thêm hình ảnh

Mặc dù bạn có thể tải hình ảnh trực tiếp lên Thư viện phương tiện từ menu Cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hình ảnh vào Thư viện phương tiện khi gán hình ảnh cho một sản phẩm cụ thể. Tính năng này cũng cho phép bạn thêm tiêu đề và thẻ từ khóa có thể tìm kiếm vào hình ảnh.

Để thêm hình ảnh vào Thư viện phương tiện

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp vào Quick Shopping Cart.
 3. Trong danh sách Tài khoản Quick Shopping Cart, nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản Giỏ mua hàng nhanh mà bạn muốn sử dụng.
 4. Từ menu Quản lý, trong phần Danh mục, chọn Sản phẩm.
 5. Nhấp vào biểu tượng Gán hình ảnh bên cạnh sản phẩm bạn muốn cập nhật.
 6. Nếu cần, nhấp vào Đóng để tiếp tục đi đến Thư viện phương tiện.
 7. Chọn tab Thêm hình ảnh.
 8. Bấm vào Duyệt.
 9. Trên ổ cứng riêng của bạn, tìm và chọn hình ảnh bạn muốn tải lên, sau đó nhấp vào Mở.

  Lưu ý: Bạn có thể chọn tối đa 100 hình ảnh bằng cách giữ phím Command (Mac) hoặc phím CTRL (PC).

 10. (Không bắt buộc) Cập nhật Tiêu đề cho mỗi hình ảnh và thêm Thẻ từ khóa.
 11. Nhấp vào Tải lên.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.