Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sử dụng Trình dựng website 7

Dưới đây là tóm lược những tác vụ thiết yếu trong Trình dựng website 7. Nội dung không liệt kê tất cả các bài viết về Trình dựng website 7. Thay vào đó, bạn có thể xem để được hướng dẫn lần lượt từng tác vụ chính gần đúng theo thứ tự bạn sẽ thực hiện.

Đối với các tác vụ khác của Trình dựng website 7, hãy xem Trang hỗ trợ chính của Trình dựng website 7. Hoặc xem video hướng dẫn về Trình dựng website 7 của GoDaddy trên YouTube.

Các bước cần thiết

Dựng và chạy trang của bạn.

Tinh chỉnh trang của bạn

Làm cho trang của bạn nổi bật.

Trang có chiều sâu hơn

Đưa trang lên cấp độ mới.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.