Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sử dụng Trình gửi thư qua biểu mẫu PHP trên Web & Dịch vụ lưu trữ cổ điển

Hai trình gửi thư phi-CGI được bao gồm trong các tập tin mặc định tài khoản lưu trữ được chia sẻ Linux: webformmailer.phpgdform.php. Chúng thường trú trong thư mục gốc của tài khoản lưu trữ của bạn. Kết hợp một trong những bản thảo này với website của bạn tạo ra một biểu mẫu để thu thập thông tin người dùng và gửi thông tin đó đến một địa chỉ được chỉ định.

Để biết thêm thông tin về việc chỉ định địa chỉ email đích, hãy xem Xác định một địa chỉ email cho Trình gửi thư qua biểu mẫu PHP.

Sử dụng webformmailer.php

Làm theo những bước này để sử dụng webformmailer.php.

Để sử dụng webformmailer.php

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Dịch vụ lưu trữ.
 3. Bên cạnh tài khoản dịch vụ lưu trữ mà bạn muốn quản lý, hãy nhấp vào Quản lý.
 4. Từ mục Công cụ, nhấp Trình quản lý tập tin.
 5. Nhấp vào tên tập tin cho trang web mà bạn muốn đặt trình gửi thư qua biểu mẫu của bạn vào.
 6. Nhập trình gửi thư qua biểu mẫu vào phần nội dung của HTML.
 7. Đây là một trình gửi thư chung chung mà bạn có thể sử dụng:
 8. form action="/webformmailer.php" method="post">
  input type="hidden" name="subject" value="Submission" />
  input type="hidden" name="redirect" value="thankyou.html" />
  Tên: input type="text" name="FirstName" />
  Họ :input type="text" name="LastName" />
  Email: input type="text" name="email" />
  Bình luận: textarea name="comments" cols="40" rows="10">
  Nhập bình luận ở đây./textarea>
  input type="submit" name="submit" value="submit"/>
  input type="hidden" name="form_order" value="alpha"/>
  input type="hidden" name="form_delivery" value="hourly_digest"/>
  input type="hidden" name="form_format" value="html"/>
  /form>
 9. Nếu bạn tự tạo thẻ cho biểu mẫu, hãy gán /webformmailer.php làm thuộc tính hành động và đặt phương pháp của biểu mẫu là đăng:

  form action="/webformmailer.php" method="post">
 10. Bên cạnh các trường của biểu mẫu mà bạn tạo, có một số yếu tố bị ẩn mà bạn có thể sử dụng.

  biểu mẫu_định dạng xác định thông tin được chuyển phát theo định dạng nào. Các giá trị của nó là 'text', 'csv', 'html', 'xml', và 'default' (tương tự như 'text').

  biểu mẫu_chuyển phát xác định tần suất và đóng gói chuyển phát. Tất cả những lần nộp biểu mẫu được gửi qua một tập đính kèm. Bạn có thể chỉ định các biến số của biểu mẫu_chuyển phát là một trong những biến số sau: 'digest', 'hourly_digest', và 'daily_digest'.

 11. Sau khi bạn hoàn thành thêm trình gửi thư qua biểu mẫu trên web của bạn, nhấp OK.

Sử dụng gdform.php

Làm theo những bước này để sử dụng gdform.php.

Để sử dụng gdform.php

Cảnh báo:
Cảnh báo: Tập tin gdform.php không thể khôi phục nếu đã bị xóa.
 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Dịch vụ lưu trữ.
 3. Bên cạnh tài khoản dịch vụ lưu trữ mà bạn muốn quản lý, hãy nhấp vào Quản lý.
 4. Từ mục Công cụ, nhấp Trình quản lý tập tin.
 5. Nhấp vào tên tập tin cho trang web mà bạn muốn đặt trình gửi thư qua biểu mẫu của bạn vào.
 6. Nhập trình gửi thư qua biểu mẫu vào phần nội dung của HTML.
 7. Đây là một trình gửi thư chung chung mà bạn có thể sử dụng:
 8. form action="/gdform.php" method="post">
  input type="hidden" name="subject" value="Gửi biểu mẫu" />
  input type="hidden" name="redirect" value="thankyou.html" />
  p>Tên:input type="text" name="FirstName" />/p>
  p>Họ:input type="text" name="LastName" />/p> p>Email:input type="text" name="email" />/p> p>Bình luận:/p>textarea name="comments" cols="40" rows="10"> Nhập bình luận ở đây./textarea>

  input type="submit" name="submit" value="submit"/> /form>
 9. Nếu bạn tạo thẻ biểu mẫu của riêng mình, hãy chỉ định trình gửi thư qua biểu mẫu trên web của bạn với các tên duy nhất cho các mục của biểu mẫu của bạn.
 10. Lưu ý: Nhớ rằng tập lệnh gửi thư theo biểu mẫu của chúng tôi sẽ sắp xếp tên các mục trong biểu mẫu của bạn theo thứ tự chữ cái khi soạn email. Đây là thứ tự ưu tiên: chữ hoa, chữ thường, chữ số.

 11. Trên dòng hành động của biểu mẫu, nhập /gdform.php. Ví dụ:
  form action="/gdform.php" method="post">
 12. Thiết lập phương thức biểu mẫu là "bài đăng".
 13. Bên cạnh các trường bạn tạo trong biểu mẫu của mình, có ba trường đặc biệt bạn có thể sử dụng: chủ đề, chuyển hướng, và email.
  • Chủ đề. Kiểm soát dòng chủ đề trong email biểu mẫu.
  • Chuyển hướng. Kiểm soát trang mà bạn muốn các khách truy cập sẽ nhìn thấy sau khi họ nộp biểu mẫu.
  • Email. Kiểm soát địa chỉ trả về cho email biểu mẫu.

 14. Sau khi bạn hoàn thành thêm trình gửi thư qua biểu mẫu trên web của bạn, nhấp OK.

Để biết thêm chi tiết về việc tùy chỉnh các biểu mẫu HTML, đi đến biểu mẫu W3 Schools HTML và nhập.

Để biết thông tin về cách cài đặt lại tập lệnh mặc định, hãy xem Làm thế nào để cài đặt lại thư mục tập lệnh mặc định?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.