Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Sẽ thế nào khi miền của tôi hết hạn?

Khi đăng ký miền hết hạn, các tùy chọn gia hạn sẽ thay đổi tùy theo thời điểm miền hết hạn. Vào ngày 31/08/2013, ICANN đã thông qua Chính sách khôi phục đăng ký đã hết hạn (ERRP), yêu cầu nhà đăng ký tiết lộ thông tin quan trọng cho người đăng ký và khách hàng triển vọng về thông báo hết hạn, phí và quy trình mua lại. Tất cả thông tin bắt buộc và những thông tin tiết lộ hiện có ở các vị trí khác nhau trên toàn bộ website của chúng tôi. Tuy nhiên, để hỗ trợ Người đăng ký, bài viết này có chứa liên kết đến tất cả các yếu tố bắt buộc trong chính sách mới.

Mỗi phần mở rộng tên miền và quy tắc từ cơ quan đăng ký đều có thể ảnh hưởng tới quy trình gia hạn khi miền hết hạn. Một số miền, chẳng hạn như ccTLD, có thể có các yêu cầu đặc biệt cho việc gia hạn.

Chúng tôi sẽ gửi nhiều email để thông báo cho bạn về việc hết hạn trong vòng 30 ngày trước và 30 ngày sau ngày hết hạn miền của bạn.

Lịch trình hết hạn

Số ngày sau khi hết hạn miền Chuyện gì sẽ xảy ra Những việc bạn có thể làm
Ngày hết hạn Lần thử gia hạn miền đầu tiên. Bạn có thể gia hạn theo cách thủ công cho miền trong tài khoản với giá gia hạn thông thường.
Ngày 5 Lần thử gia hạn miền thứ hai. Nếu không gia hạn thành công, chúng tôi sẽ cho thuê tên miền. Điều này nghĩa là DNS bị gián đoạn và email/website của bạn sẽ ngừng hoạt động. Bạn có thể gia hạn theo cách thủ công cho miền trong tài khoản với giá gia hạn thông thường.
Ngày 12 Lần thử gia hạn miền thứ ba. Bạn có thể gia hạn theo cách thủ công cho miền trong tài khoản với giá gia hạn thông thường.
Ngày 19 Miền bị tạm ngưng và không còn hoạt động trong tài khoản của bạn. Bạn có thể gia hạn theo cách thủ công cho miền trong tài khoản với phí mua lại hiện hành.
Ngày 26 Miền được rao bán ở phiên đấu giá miền đã hết hạn Bạn có thể khôi phục theo cách thủ công tên miền đã hết hạn của mình với phí mua lại hiện hành hoặc đặt giá miền tại phiên đấu giá.
Ngày 30 Nếu không có ai đặt giá cho miền, miền sẽ vẫn ở trong tài khoản của bạn với trạng thái Đã hết hạn. Bạn có thể khôi phục theo cách thủ công tên miền đã hết hạn của mình với phí mua lại hiện hành hoặc đặt giá miền tại phiên đấu giá.
Ngày 36 Nếu không có đơn hàng đặt sẵn nào và không có người đặt giá nào trong phiên đấu giá tên miền, chúng tôi sẽ niêm yết tên miền vào danh sách đấu giá khóa sổ. Bạn có thể khôi phục theo cách thủ công tên miền đã hết hạn của mình với phí mua lại hiện hành hoặc đặt giá miền tại phiên đấu giá.
Ngày 41 Mọi đấu giá kết thúc. Không thể đặt giá miền được nữa.
Ngày 42 Nếu không có đặt giá hay đơn hàng đặt sẵn thành công nào, miền sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn và trả về cho cơ quan đăng ký Bạn sẽ không thể đặt giá hay gia hạn tên miền nữa. Bạn có thể đăng ký miền sau khi cơ quan đăng ký phát hành. Chúng tôi không thể chỉ rõ thời điểm cơ quan đăng ký phát hành miền để đăng ký.

Một số miền, chẳng hạn như ccTLD, có thể có các yêu cầu đặc biệt cho việc gia hạn.

Các bước liên quan

  • Hãy đảm bảo bạn có bật gia hạn tự động để tiếp tục đăng ký miền của mình mà không bị gián đoạn.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.