Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Sửa liên kết lỗi sau khi chuyển trang WordPress

Lưu ý:Bài viết này không áp dụng cho các tài khoản WordPress được quản lý. WordPress được quản lý tự động cập nhật tất cả các URL khi cần, nên không cần thực hiện thao tác thủ công này.

Đôi khi, bạn cần cập nhật các liên kết lỗi khi bạn thay đổi tên miền WordPress® hoặc chuyển trang WordPress sang một máy chủ mới. Nếu phát hiện ảnh hoặc siêu liên kết bị lỗi khi trang của bạn trở lại trực tuyến, bạn có thể cần dọn sạch các liên kết cũ trong trang.
  1. Đăng nhập vào Bảng quản trị của WordPress
  2. Từ menu Trình cắm, nhấp vàoThêm mới.
  3. NhậpTìm kiếm và thay thế, sau đó nhấp Tìm kiếm Trình cắm.
  4. Xác định trình cắm Tìm kiếm và thay thế, sau đó nhấp Cài đặt ngay.
  5. Khi trình cắm được cài đặt, nhấp vào Kích hoạt.
  6. Từ menu Công cụ, nhấp vào Tìm kiếm và thay thế rồi chọn tab Thay thế URL miền.
  7. Nhập URL mới của trang vào trường Thay bằng. Ví dụ: http://newdomainexample.com (không có dấu gạch chéo theo sau).
  8. Nếu bạn muốn thay đổi tiền tố của cơ sở dữ liệu, hãy chọn ô đó và thêm tiền tố mới mà bạn muốn dùng.
  9. Nhấp vào Thay thế miền/Url.

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.