Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Safari: Clear my browser cache

Clearing your browser cache can remedy a lot of problems you might see with your webmail. Please remember that clearing your browser cache will also remove any stored passwords, or auto-fill data.

  1. In Safari, click the Safari menu.
  2. Select Preferences.
  3. Click Privacy.
  4. Click Remove All Website Data...
  5. Click Remove Now.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.