Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Safari on iPhone and iPad: Clear cache

If you're having problems viewing your website, you can try clearing your cache and then revisiting your site.

  1. Open the Settings app.
  2. Tap Safari.
  3. Tap Clear Cache.

Next step

  • Try viewing your website again.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.