Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

Safari on iPhone and iPad: Clear your cache

If you're having problems viewing your website, you can try clearing your cache and then revisiting your site.

  1. Open the Settings app on your mobile device.
  2. Tap Safari.
  3. Tap Clear History and Website Data.
  4. Tap Clear History and Data to clear the cache.

Related step

  • Try viewing your website again.

More info

Liên quan đến cộng đồng

keystonestate's Avatar
Password Protecting Website Not Working With iPhone/iPad with Chrome

1 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

DougHarrison's Avatar
Receiving old emails on iphone and ipad

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

MatthewL's Avatar
Create iPad applications - releasing apps for tablets

1 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

JonRankin's Avatar
Constant problems accessing Dashboard - "clear your cache".

2 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

THBFarm's Avatar
Website Builder 7 not allowing edits to site on iPad Pro

1 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng