Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sao chép trang web lưu trữ chia sẻ Plesk của bạn

Các tài khoản lưu trữ chia sẻ Plesk của chúng tôi có thể sao chép hoặc nhân bản các trang. Đây là một cách đơn giản để tạo một trang lưu trữ để phát triển website - bằng cách sao chép các tập tin sang một miền khác được lưu trữ trên tài khoản của bạn, sửa đổi chúng, và sau đó sao chép chúng trở lại trang sản xuất của bạn, bạn có thể liên tục phát triển trang web của mình mà không bị gián đoạn giao thông ( thêm thông tin ).

Để sao chép trang web của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  3. Ở cuối phần dịch vụ lưu trữ miền mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Hiển thị thêm .
  4. Nhấp vào Sao chép website .
  5. Hoàn thành các trường trên màn hình, và sau đó nhấp OK .