Sao lưu máy chủ của bạn

Bạn có thể tạo một bản sao lưu Máy chủ được quản lý hay quản lý hoàn toàn theo yêu cầu mà bạn có thể sử dụng để khôi phục máy chủ bất kỳ lúc nào.

Gửi yêu cầu sao lưu sẽ xóa bản sao lưu hiện tại và thay thế bằng hình ảnh máy chủ của bạn ở tình trạng hiện tại.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Máy chủ.
  3. Bên cạnh máy chủ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp Sao lưu.
  5. Nhấp Tạo bản sao lưu.
  6. Nhấp Gửi.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?