Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Sao lưu máy chủ Gen 3 của tôi

Bạn có thể tạo một bản sao lưu Máy chủ được quản lý hay quản lý hoàn toàn theo yêu cầu mà bạn có thể sử dụng để khôi phục máy chủ bất kỳ lúc nào.

Vui lòng xem một video ngắn về thao tác này ở phần cuối trang.

Lưu ý: Việc gửi yêu cầu sao lưu sẽ xóa bản sao lưu hiện có của bạn và thay thế bằng hình ảnh máy chủ ở trạng thái hiện tại.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Máy chủ.
  3. Bên cạnh máy chủ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp Sao lưu.
  5. Nhấp Tạo bản sao lưu.
  6. Nhấp Gửi.

Cho tôi biết cách

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.