Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ VPS4 Trợ giúp

Sao lưu máy chủ Thế hệ thứ 4

Chúng tôi sẽ tự động tạo bản sao lưu cho bạn. Nếu muốn, bạn có thể tạo bản sao lưu thủ công bất cứ lúc nào. Tập tin sao lưu bạn tạo thủ công sẽ ghi đè lên tập tin sao lưu thủ công trước đó.

Lưu ý: Để sao lưu chính xác nhất, chúng tôi khuyên bạn nên tắt máy chủ trước.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ.
 3. Bên cạnh máy chủ mà bạn muốn sao lưu, nhấp vào Quản lý.
 4. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm (bên cạnh Khởi chạy WHM), rồi chọn Dừng máy chủ.
  nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm
 5. Bên dưới Bản sao lưu, cạnh Bản sao lưu máy chủ, nhấp vào Quản lý.
  nhấp vào quản lý để xem các tập tin sao lưu của tôi
 6. Nhấp vào Theo yêu cầu, rồi nhấp vào Tạo.
 7. Nhập Tên bản sao lưu cho tập tin. Tên tập tin phải dài 5 đến 16 ký tự và chỉ có thể chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch nối và dấu gạch dưới.
 8. Nhấp vào Sao lưu ngay. Chúng tôi sẽ tạo tập tin sao lưu và khi chúng tôi hoàn tất, tên tập tin sao lưu mới sẽ xuất hiện trong phần Theo yêu cầu.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.