Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sao lưu trang web là gì?

Sao lưu trang web cho phép khách hàng sao lưu các trang thông qua FTP hoặc SFTP. Nếu website của bạn được lưu trữ bởi GoDaddy, chúng tôi sẽ tự động cấu hình việc sao lưu cho bạn. Nếu không, sau khi bạn cấu hình sao lưu, các tập tin và cơ sở dữ liệu website của bạn sẽ được sao lưu hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng tùy vào tần suất bạn chọn.

Để tiết kiệm băng thông, chúng tôi chỉ tải xuống các tập tin mới và sửa đổi sau bản sao lưu ban đầu. Mỗi bản sao lưu là một bản sao hoàn chỉnh website của bạn vào ngày đó. Các bản sao lưu được giữ lại trong 30 ngày. Điều này có nghĩa là bạn có thể khôi phục trang của bạn về trạng thái của bất kỳ ngày nào trong lịch sử sao lưu đến tối đa 30 ngày.

Bạn có thể xem tất cả các bản sao lưu trong bảng điều khiển của bạn, việc khôi phục rất đơn giản: chỉ cần nhấp vào ngày sao lưu mong muốn và bản sao lưu sẽ được tải về máy tính của bạn.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.