Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MSSQL

Bạn có thể sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu thường xuyên nếu bạn muốn, tuy nhiên, bạn chỉ có thể bắt đầu khôi phục sau khi mọi yêu cầu sao lưu hoặc khôi phục trước đó đã hoàn tất.

Nếu bạn đang cố nhập các tệp MySQL của bên thứ ba, hãy xem Phục hồi cơ sở dữ liệu MySQL từ máy chủ khác.

Sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MSSQL

Bạn có thể sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL và MSSQL từ phần Cơ sở dữ liệu của Hosting Control Panel.

Thao tác này sẽ tạo và lưu trữ các bản sao lưu trong thư mục _db_backups trên tài khoản lưu trữ của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn gặp lỗi khi tạo bản sao lưu lần đầu tiên, bạn cần đảm bảo đã có thư mục _db_backups. Bạn không thể nhìn thấy thư mục này trong Trình quản lý tệp, vì các tệp có dấu gạch dưới đều bị ẩn. Tuy nhiên, khi sử dụng máy khách FTP, bạn có thể chọn tùy chọn hiển thị các tệp và thư mục ẩn.

Để sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MSSQL

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Trong phần Cơ sở dữ liệu của Hosting Control Panel, nhấp vào biểu tượng cho loại cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sao lưu.
 5. Nhấp vào Thao tác bên cạnh cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sao lưu để mở các tính năng chỉnh sửa của cơ sở dữ liệu đó.
 6. Nhấp vào Sao lưu.
 7. Nhấp vào OK để sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn.

  Lưu ý: Khi bạn tạo tệp sao lưu bằng Hosting Control Panel, hệ thống của chúng tôi sẽ đặt tên tệp giống tên của cơ sở dữ liệu hiện có. Tuy không thể đặt tên tệp trong quá trình sao lưu, bạn có thể đổi tên tệp khi quá trình hoàn tất.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái sao lưu trên màn hình Thông tin cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Nếu sao lưu cơ sở dữ liệu không thành công, hãy nhấp vào tùy chọn Thử lại sao lưu.

Khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MSSQL

Bạn có thể khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL và MSSQL từ phần Cơ sở dữ liệu của Hosting Control Panel.

Lưu ý: Nếu bạn gặp phải lỗi trong khi khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL, hãy kiểm tra xem dòng Tạo cơ sở dữ liệu có bị xóa hoặc ghi chú từ kết xuất cơ sở dữ liệu (tệp sao lưu) không. Thông thường, bạn có thể tìm thấy mã này trong khoảng từ 10 đến 15 dòng đầu tiên. Có thể xóa hoặc ghi chú dòng này bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản mà bạn muốn (ví dụ như Notepad++).

Để khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MSSQL

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Trong phần Cơ sở dữ liệu của Hosting Control Panel, nhấp vào biểu tượng cho loại cơ sở dữ liệu mà bạn muốn khôi phục.
 5. Nhấp vào Thao tác bên cạnh cơ sở dữ liệu mà bạn muốn khôi phục để mở các tính năng chỉnh sửa của cơ sở dữ liệu đó.
 6. Nhấp Khôi phục.
 7. Chọn tệp sao lưu mà bạn muốn khôi phục bằng cách nhấp vào nút radio bên cạnh tên tệp sao lưu.
 8. Nhấp Khôi phục.

Bạn có thể kiểm tra tiến trình khôi phục trên màn hình Thông tin cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Nếu sao lưu cơ sở dữ liệu không thành công, hãy nhấp vào tùy chọn Thử lại sao lưu.

Sử dụng các tính năng này với hai tài khoản riêng biệt

Quá trình sao lưu cơ sở dữ liệu sẽ tạo ra một tệp sao lưu trong thư mục _db_backups nằm ở gốc của tài khoản lưu trữ.

Khi khôi phục cơ sở dữ liệu, bạn chỉ có thể chọn từ các tệp sao lưu trong thư mục _db_backups.

Do đó, nếu bạn muốn di chuyển bản sao lưu cơ sở dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của tài khoản lưu trữ này sang cơ sở dữ liệu của tài khoản lưu trữ khác, bạn phải tải xuống bản sao lưu bạn đã tạo trong tài khoản cũ (từ thư mục _db_backups), rồi tải tệp đó lên tài khoản mới (vào thư mục _db_backups).

Lưu ý: Các bước này chỉ áp dụng cho việc di chuyển cơ sở dữ liệu giữa hai tài khoản lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi. Các bước này có thể không áp dụng với các bản sao lưu được tạo bên ngoài hệ thống của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách tải lên và tải xuống tệp, hãy xem:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.