Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Pro Trợ giúp

Backup my WordPress website in GoDaddy Pro

You can schedule regular, automatic backups for your WordPress website in your GoDaddy Pro dashboard.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Select Sites in the left sidebar.
  3. Hover over a website and select Backups.
    Open Backups
  4. Select Activate Backups. Then select free or premium backups.
    Activate Backups

Next steps

More info

Liên quan đến cộng đồng

Guil's Avatar
Export XML backup file from WP dashboard

1 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

RunWorkGo's Avatar
Go Daddy & Astra Pro

1 Câu trả lời

Last posted about 1 year ago.

Alex-NewPath's Avatar
Managed WordPress Pro Beta "bye bye"?

3 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

Advance_Tip's Avatar
Setup premium wordpress theme

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

IzumiGraphics's Avatar
GoDaddy Pro

4 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng