Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Sao lưu máy chủ Gen 3 của tôi

Bạn có thể tạo một bản sao lưu Máy chủ được quản lý hay quản lý hoàn toàn theo yêu cầu mà bạn có thể sử dụng để khôi phục máy chủ bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Việc gửi yêu cầu sao lưu sẽ xóa bản sao lưu hiện có của bạn và thay thế bằng hình ảnh máy chủ ở trạng thái hiện tại.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Máy chủ.
  3. Bên cạnh máy chủ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp Sao lưu.
  5. Nhấp Tạo bản sao lưu.
  6. Nhấp Gửi.

Bước tiếp theo