Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sao lưu máy chủ Gen 4 của tôi

Hàng tuần, chúng tôi tạo một bản sao lưu cho VPS Thế hệ thứ 4 của bạn. Các bản sao lưu mới sẽ ghi đè lên bản chụp nhanh từ tuần trước.

Nếu thích, bạn có thể tạo bản sao lưu theo cách thủ công bất cứ lúc nào. Khi bạn tạo tập tin sao lưu theo cách thủ công, tập tin sao lưu thủ công trước đó sẽ bị ghi đè.

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho VPS thế hệ thứ 4.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ.
 3. Bên cạnh VPS thế hệ thứ 4 mà bạn muốn sao lưu, nhấp vào Quản lý .
 4. Nhấp vào Tùy chọn máy chủ rồi chọn Dừng máy chủ .
  nhấp vào máy chủ dừng

  Lưu ý: Tắt máy chủ trước khi sao lưu sẽ tạo ra bản sao lưu chính xác nhất.

 5. Ở góc trên cùng bên trái của trang, bên cạnh Bảng điều khiển , nhấp vào Bản sao lưu .
  chọn bản sao lưu
 6. Trong phần Theo yêu cầu , bên dưới Bạn muốn tạo bản sao lưu mới? nhấp vào Tạo .
 7. Nhập Tên bản sao lưu cho tập tin. Tên tập tin phải dài 5 đến 16 ký tự và chỉ có thể chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch nối và dấu gạch dưới.
 8. Nhấp vào Sao lưu ngay. Chúng tôi sẽ tạo tập tin sao lưu và khi chúng tôi hoàn tất, tên tập tin sao lưu mới sẽ xuất hiện trong phần Theo yêu cầu.

Các bước liên quan

Thông tin thêm