Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sao lưu website của tôi trong Dịch vụ lưu trữ trên Windows

Bạn nên luôn giữ các bản sao lưu website của mình - không có cách nào khác là chuẩn bị cho những trường hợp bất ngờ xảy ra. GoDaddy cung cấp cho bạn ba tùy chọn để sao lưu:

Phương pháp Phí bổ sung Hướng dẫn
Tự động Khả dụng thông qua Sao lưu website
Thủ công Không Sử dụng bài viết này
Đã lên lịch Không Sử dụng bài viết này

Sao lưu thủ công trong Plesk

Cảnh báo:

Việc sao lưu thủ công website của bạn trong Plesk sẽ tạm thời dừng hoạt động. Khách truy cập vào trang web của bạn sẽ nhìn thấy trang 503 Dịch vụ tạm thời không khả dụng.

  1. Từ trang chủ của Plesk, nhấp vào Trình quản lý sao lưu .
  2. Nhấp vào Sao lưu.
  3. Hoàn thành các trường trên màn hình. Hãy chú ý đến khu vực Sao lưu nội dung - để sao lưu website của bạn, bạn cần chọn Cấu hình miền và nội dung .
  4. Nhấp vào OK

Bạn cũng nên sao lưu cơ sở dữ liệu trên tài khoản của mình .

Sao lưu theo lịch trình trong Plesk

  1. Từ trang chủ của Plesk, nhấp vào Trình quản lý sao lưu .
  2. Nhấp vào Thao tác khác , sau đó nhấp vào Cài đặt sao lưu theo lịch trình .
  3. Hoàn thành các trường trên màn hình. Hãy chú ý đến khu vực Sao lưu nội dung - để sao lưu website của bạn, bạn cần chọn Cấu hình miền và nội dung .
  4. Nhấp vào OK

Bước tiếp theo