Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Sao y chiến dịch

Khi bạn muốn tạo một bản sao giống hệt một chiến dịch hiện tại, hãy sao y chiến dịch. Cách này rất hữu ích khi bạn muốn sử dụng cùng bố cục nhưng không muốn phải bắt đầu tạo từ đầu.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Bên dưới hình thu nhỏ của chiến dịch bạn muốn sao y, nhấp vào nút Sao y.
    Nhấp vào nút Sao y

    Chiến dịch đã sao y hiện đã sẵn sàng để bạn chỉnh sửa trên trang Chiến dịch

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.